Varumärkens historia och framtid

Ett varumärke har många olika syften och fördelar. Det finns många anledningar till att varumärke finns dessutom, och i vissa fall kan det krävas ett

Read More

De äldsta företagen i världen

När man tänker på stora företag kommer USA ofta snabbt upp i huvudet. Men vilka är egentligen de äldsta varumärkena i världen, och var kommer de ifrån

Read More

Framtidens varumärken

Det finns företag som har en historia på över 1000 år. Men hur kommer varumärken för de kommande tusen att se ut?
Gissa framtidens företag
Att försöka

Read More

Sverige bra på innovation

Visste du att Sverige är i framkant när det gäller innovation? Det är något som lett till att det lilla landet med tio miljoner invånare kommer fortsä

Read More

Stora företag i Sverige

Ett litet land behöver inte vara ett dåligt land. Det visar Sverige ofta prov på, inte minst när det gäller antalet varumärken som är svenska.
Svenska

Read More