En avgörande faktor för att stärka ditt varumärke är att investera resurser på goda kundrelationer. Att främja och behålla goda kundrelationer är nyckeln för att ditt företags varumärke ska nå långsiktig framgång. Eftersom det inte råder några tvivel om vikten av goda kundrelationer är bara frågan att avgöra hur det ska göras.

Här är några tumregler som hjälper dig:

  • Belöna lojala kunder för att visa din respekt och uppskattning.
  • Engagera dina kunder med evenemang och tävlingar.
  • Kommunicera regelbundet med dina kunder genom blogginlägg och sociala medier.
  • Var autentisk och visa att du bryr dig.

Ovanstående saker är lättare att göra med hjälp av moderna verktyg som CRM. CRM är ett enkelt och praktiskt sätt att arbeta med dina kundrelationer som kombineras med smart teknik. Vad är CRM? CRM är en förkortning som betyder Customer Relationship Management (kundrelationshantering) och handlar om att använda ett CRM-system, CRM-verktyg eller CRM-program. Fördelen med ett CRM-verktyg är att det ger dig full kontroll över dina kundrelationer och hjälper dig att skapa bättre kundsupport.

Använd Lime Technologies CRM-verktyg

Du hittar bra CRM-verktyg hos Lime Technologies som dels erbjuder produkterna Lime Go för säljare och mindre företag, och dels Lime CRM som är ett komplett CRM-system för alla tänkbara behov. Lime Technologies är så självsäkra över sina produkter att de erbjuder dig att testa dem gratis för att få en känsla av verktygen.

Deras CRM-verktyg ger dig följande möjligheter:

  • Automatisera processer – CRM-verktyg automatiserar och effektiviserar kundrelaterade processer. På så sätt slipper du lägga tid på rutinärenden och kan istället fokusera på att utveckla bra relationer med kunderna.
  • Samla kunddata – All kunddata som du behöver samlas på en och samma plats och gör det enklare att hitta rätt information. Detta hjälper dig som driver ett företag att få ordning och att kunna arbeta mer strukturerat.
  • Se listor och statistik – Du får snabbt en överblick av listor, statistik och prognoser angående försäljning och kundnöjdhet. Detta ger dig möjlighet att agera i tidigt stadie innan det är för sent och visar hur starkt ditt varumärke är.