De flesta företag använder sig av varumärken i någon form. Det gäller framför allt tillverkande företag som ofta använder sig av varumärken för att marknadsföra sina produkter. Det är varumärket som gör det möjligt att särskilja produkten från andra produkter av liknande slag. Ett enkelt exempel är Pepsi Cola och Coca-Cola. Detta är två skilda varumärken vilka används av två konkurrerande bolag som säljer en i grunden likartad produkt – en alltför söt dryck som få hade druckit om det inte hade varit för varumärket.

Varumärket är ofta värt mer än produkten i sig

I många situationer är varumärket värt mer än produkten i sig och ofta rör kommersiella tvister vem som har rätt till ett visst varumärke, eller hur ett visst varumärke har använts. Om vi fortsätter på exemplet ovan med Coca-Cola och Pepsi Cola har produkten i sig inte något större värde. Dryckerna innehåller inte några ädla metaller eller liknande utan består i princip endast av färgat vatten med socker och olika smakämnen. Att tillverka en liter cola är vare sig särskilt komplicerat eller kostsamt. Värdet, för framförallt aktieägarna, ligger i varumärket och inte drycken i sig. Varumärket har dessutom ett värde för oss som väljer att dricka någon av de två colasorterna. Vi väljer inte att dricka Coca-Cola endast för att släcka törsten, vi gör även valet därför att vi sympatiserar med den livsstil som är förknippad med att dricka Coca-Cola.

Skydda företagets varumärken

Driver du ett företag och använder dig av varumärken är det därför viktigt att du skyddar dessa. Det är varumärkena som kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för ditt företag. Du måste därför ständigt arbeta med att skydda företaget från att någon annan använder sig av dess varumärken, eller varumärken som påminner om dessa. Det är inte ovanligt att mindre seriösa företag snyltar på framgångsrika varumärken för att öka sin egen försäljning, vilket ofta leder till kommersiella tvister avseende varumärkesintrång. En industri som är särskilt utsatt för varumärkesintrång är lyxindustrin som ständigt utsätts för piratförsäljning av billiga kopior av sina varumärken. Vem har till exempel inte blivit erbjuden att köpa en Rolex eller en Gucci-väska för endast ett par hundralappar på sin semesterresa?

Anlita en advokatbyrå som är specialiserad på varumärkesrätt

Avser du att skydda företagets varumärken bör du anlita och inleda ett samarbete med en advokatbyrå som är specialiserad på varumärkesrätt. Att skydda varumärken är inte ett engångsuppdrag utan det är fråga om ett löpande och ständigt pågående arbete. Varumärkena ska registreras, tidigare registreringar ska följas upp, eventuella intrång ska bedömas och ibland slutar det även med kommersiella tvister inför domstol eller skiljenämnd.

Varumärkesrätt är ett komplicerat område inom juridiken. Det är dessutom ett område där det behövs flera olika kompetenser. Förutom kompetens inom varumärkesrätten i sig behövs även goda kunskaper i processrätt när det väl drar ihop sig till en kommersiell tvist rörande något av företagets varumärken. Du bör därför vända dig till en större advokatbyrå om du vill ha ett fullgott skydd. En större advokatbyrå har den juridiska kompetens som behövs, oavsett om det avser kommersiella tvister avseende varumärken eller du endast behöver hjälp med en varumärkesregistrering eller upprättandet av ett enklare avtal.