Kategorier
Varumärken internationellt

Sverige bra på innovation

Visste du att Sverige är i framkant när det gäller innovation? Det är något som lett till att det lilla landet med tio miljoner invånare kommer fortsätta vara med i toppen av skapandet av nya företag.

Litet land, stora företag

Ibland är det nästan svårt att ta in. Det är lätt att tro att de största företagen kommer från USA, Kina, Storbritannien eller Tyskland. Så är förstås fallet många gånger, då just de här länderna är några av de världsledande inom antalet storföretag.

Samtidigt var Sverige 2020 näst bäst på innovation i världen och det återspeglar sig tydligt i företagslivet. Inte bara genom några enorma internationella företag, utan även på sättet de arbetar.

Volvo, IKEA och Spotify är några av de svenska jättarna, men deras arbetssätt tillsammans med andra svenska företag har tagit landet i topp. Anledningen till att Sverige ligger så högt rankat inom innovation som man gör beror inte minst på klimatmedvetenheten.

PRV, Patent och Registreringsverket, anger just medvetenheten om klimatfrågor som en förklaring till att Global Innovation Index rankat Sverige i den absoluta världstoppen för innovation. Det finns också andra anledningar. Ett av dessa är också miljötekniken.

Sverige rankas högt, och man gör det i en skara av många framgångsrika länder. Det land som är högst rankat är Schweiz, som precis som Sverige är ett litet land men med väldigt stora framgångar inom många kategorier. Även USA och Storbritannien gör det bra och kommer trea respektive fyra på listan. Av Sveriges grannländer kommer Danmark på en sjätteplats, tätt följt av Finland.

Kategorier
Varumärken internationellt

Stora företag i Sverige

Ett litet land behöver inte vara ett dåligt land. Det visar Sverige ofta prov på, inte minst när det gäller antalet varumärken som är svenska.

Svenska företagen som dominerar

Kan du nämna de största företagen? För den som tänker på svenska storföretag lär IKEA och Volvo snabbt komma upp huvudet. Just det sistnämnda, det vill säga Volvo, är det största. I alla fall om man ser till vissa faktorer. För Volvo Cars AB har nämligen nära 25 000 anställda i Sverige och över 18 000 utomlands, med en omsättning på flera miljarder per år.

Svenska PostNord, som delvis ägs av den danska staten, är också stort och har strax över 30 000 anställda över hela världen, framför allt i Sverige och Danmark, dock. Scania, SAAB och Ericsson AB är också företag från Sverige som nått stora framgångar.

Till den skaran tillhör förstås också H&M. Klädesaffären har ”bara” 10 000 anställda i Sverige, men över 110 000 i hela världen. Samma sak gäller Ericsson, som nämndes tidigare. Där finns också de flesta anställda i utlandet, och den siffran överstiger nästan 85 000, medan det finns i runda slängar 13 000 anställda på svensk mark.