Visste du att Sverige är i framkant när det gäller innovation? Det är något som lett till att det lilla landet med tio miljoner invånare kommer fortsätta vara med i toppen av skapandet av nya företag.

Litet land, stora företag

Ibland är det nästan svårt att ta in. Det är lätt att tro att de största företagen kommer från USA, Kina, Storbritannien eller Tyskland. Så är förstås fallet många gånger, då just de här länderna är några av de världsledande inom antalet storföretag.

Samtidigt var Sverige 2020 näst bäst på innovation i världen och det återspeglar sig tydligt i företagslivet. Inte bara genom några enorma internationella företag, utan även på sättet de arbetar.

Volvo, IKEA och Spotify är några av de svenska jättarna, men deras arbetssätt tillsammans med andra svenska företag har tagit landet i topp. Anledningen till att Sverige ligger så högt rankat inom innovation som man gör beror inte minst på klimatmedvetenheten.

PRV, Patent och Registreringsverket, anger just medvetenheten om klimatfrågor som en förklaring till att Global Innovation Index rankat Sverige i den absoluta världstoppen för innovation. Det finns också andra anledningar. Ett av dessa är också miljötekniken.

Sverige rankas högt, och man gör det i en skara av många framgångsrika länder. Det land som är högst rankat är Schweiz, som precis som Sverige är ett litet land men med väldigt stora framgångar inom många kategorier. Även USA och Storbritannien gör det bra och kommer trea respektive fyra på listan. Av Sveriges grannländer kommer Danmark på en sjätteplats, tätt följt av Finland.