Syns du inte, finns du inte. Den frasen är en tidlös klassiker och i en tid då sociala medier tagit över flödet är konkurrensen benhård varumärken emellan. Det gäller att skapa något unikt för att nå fram till den potentiella målgruppen.

I den här artikeln berättar vi mer om hur olika typer av berättande blir en viktig del i varumärkesbygge.

Budskap bakom produkt

Den hårdnande konkurrensen online har medfört ett högre krav när det gäller det kreativa varumärkesskapandet. Det räcker helt enkelt inte längre med en bra produkt eller tjänst utan det behövs mer än så. Något som skapar mervärde för konsumenten och den slutliga användaren. Ett alternativ som allt fler företag använder för att nå ut på ett mer distinkt sätt är så kallad storytelling.

Det handlar kort och gott om att sälja in en produkt eller tjänst genom att skapa en berättelse och ett målande budskap. Vi ser bland annat hur efterfrågan blivit allt större hos professionella produktionsbolag i Stockholm när det gäller just den här typen av reklam. Filmer är ett effektivt och säljande sätt att skapa målande berättelser istället för att framfusigt sälja på målgruppen produkten i fråga.

Ser vi till konkreta trender inom marknadsföring 2021 är just den kreativa biten central. Att helt enkelt väcka känslor via olika berättelser som kan förmedlas på skilda sätt. Ibland kan en influencer med rätt profil vara ett sätt för att marknadsföra en produkt på ett mer personligt och berättande vis. Andra gånger är det bättre att skapa kreativa filmer genom exempelvis animation för att väcka intresse och förmedla budskapet på ett annorlunda sätt.

Strategi och varumärke

När olika typer av storytelling ligger till grund för marknadsföringen av en produkt eller tjänst är förarbetet A och O. Det handlar om att noggrant lägga upp en strategi för berättandet och säkerställa att det centrala budskapet inte tappas bort i det kreativa. Målande berättelser skapar ett större engagemang, men risken finns att syftet hamnar i skymundan. Därför är ett stående tips att ägna gott om tid åt att planera storytelling för att gynna både sälj och det generella byggandet av varumärket. Det mest effektiva tipset är att låta ett professionellt produktionsbolag hjälpa till med både planering och genomförandet.

Du kan faktiskt studera storytelling på universitetsnivå, vilket kan vara ett bra val för dig som vill jobba inom framtidens reklam.

Avslutningsvis är det viktigt att ha sociala mediers breda scen i åtanke och låta berättelsen spridas i flera kanaler. Det ska dock aldrig kännas som olika berättelser utan helt enkelt vara en och samma story som bara förmedlas i olika skepnader.