Om någon nämner ett varumärke tänker många direkt på varumärkesskydd. Men vad innebär det här mer exakt, och hur länge gäller ett sådant skydd?

Skyddar namn och logo

I synnerhet kan man säga att ett varumärkesskydd är till för att hjälpa företag. Vare sig det är ett miljardföretag eller en mindre verksamhet ska det skydda från att obehöriga missbrukar till exempel namnet. I Sverige gäller varumärkesskyddet i tio år och därefter går det att förlänga det skyddet med ytterligare tio år i taget.

Det finns många som skulle utnyttja större företags namn i sin egen marknadsföring. För fallet McDonald’s är det inte ovanligt. Att försöka dra nytta av deras namn, logo eller slogan är det många som gör över hela världen. Men tack vare deras skydd, och stora varumärke med många jurister, är det praktiskt taget omöjligt. Det vill säga att det är nästan omöjligt att låtsas vara snabbmatsrestaurangen utan att förvänta sig en stämningsansökan.

Det är inte bara namnet i sig som skyddas. Logo:n är som tidigare nämnt något som behöver hängas och det görs också via varumärkesskyddet. Då syns ett ”TM” som är upphöjt bakom namnet. Men samma sak gäller för produkter i många fall.

Vare sig det handlar om en hamburgare, sko eller möbel så kan de skyddas. Det görs också på flera sätt. Själva namnet på varan tas i försvar av myndigheter men det går inte heller att stjäla den. Det vill säga att ett annat företag helt enkelt kopierar produkten. Det förekommer förvisso många kopior när det gäller kläder och skor från såväl Adidas som Nike. Men det här görs dock olagligt och säljs inte i officiella butiker.