Marknadsföringsbegreppet har utan tvekan slussats genom många olika faser under de senaste decennierna. Inte minst i takt med att internet och smart teknik blivit en del av vardagen för konsumenter, varumärken och tillverkare.

Idag är strikta ramar passé och istället handlar en stor del av marknadsföring om att förena olika avsändare i ett koncept. Hur då? Häng med så förklarar vi närmare!

Trender 2021

Precis som inom de flesta områden präglas även marknadsföringen av olika trender som påverkar hur strategiarbetet genomförs. Så kallad ”co-branding” är ett starkt växande fenomen som innebär att olika aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål trots skilda kontexter. Det handlar helt enkelt om att en produkt eller tjänst tas fram av fler än en avsändare. Fenomenet syns tydligt inom teknik och underhållning där exempelvis designvarumärken samarbetar med gamingföretag och så vidare. Är du exempelvis på jakt efter en gamingdator av stationär karaktär hittar du intressanta modeller som är framtagna av flera varumärken. Det kan till exempel vara en aktör står för det tekniska innehållet medan en annan aktör designat själva enheten.

Dagens Media skriver även om trenden att synliggöra innehåll via korta videopubliceringar på plattformar som till exempel TikTok eller Facebook stories. Det är då oftast i framtagna samarbeten mellan ett varumärke och en ”influencer”. Det sistnämnda begreppet är till mycket en form av varumärke, men då i personifierad form.

Vi har tidigare skrivit om vikten att skapa ett koncept med hög grad av igenkänning hos den potentiella målgruppen. Det är en faktor som alltid är relevant inom marknadsföring och idag när de sociala medierna spelar en allt större roll är det än mer centralt. Att som varumärke helt enkelt lyckas med förmågan att skapa närhet till en produkt eller tjänst.

Samarbete varumärke – konsument

De traditionella ramarna för hur marknadsföring bör se ut har förändrats avsevärt på senare år – inte minst med utgångspunkt i sociala medier och smart teknik. Den slutliga kunden, eller konsumenten om vi ska kalla det så, har en friare roll än tidigare sett till reklamflödet. Faktum är att det till och med är möjligt att samarbeta med potentiella kunder. Allt fler varumärken väljer helt enkelt att närma sig målgruppen genom att skapa ett slags engagemang.

Det kan vara möjligheten att prova produkter eller tjänster, men även olika typer av ambassadörskap som i längden genererar goodwill. Lönsamhet mäts så klart i ekonomiska begrepp för att säkerställa överlevnad, men nya värden spelar en viktigare roll idag än tidigare. Uppmärksamhet och en aktiv målgrupp är bland annat faktorer som värdesätts högt inom den moderna varumärkesstrategin.