Livet i allmänhet är en övergripande marknadsföring. Allt vi gör samt utsätts för handlar i grova drag om att visa vilka vi är samt vad vi står för. Ibland görs detta även på en omedveten nivå där gemene man inte reflekterar särskilt mycket över vad det faktiskt är som hänt. Det kan mycket väl vara detta tillvägagångssätt som ligger till grund för att marknadsföring överlag blivit en sådan viktig del i ett företags resa. Det handlar med andra ord om att ta reda på vad marknaden vill ha och se till att de också får det.

En vision för själen

Ett varumärke är egentligen något som skapas hos konsumenterna eller kunderna. Även om företaget i fråga har skapat en logga och satt sin prägel på densamma är det inte förrän i kontakten med omgivningen som varumärket når sin fulla potential. Det behöver kombineras med människors tankar, känslor och reflektioner för att kunna benämnas varumärke.

Hand i hand med detta går även den väl bekanta reklamen. Varumärket är trots allt betydligt äldre. Hantverkare och andra företagare började redan på 1500-talet att sätta upp skyltar eller namn på sina varor för att kunna särskiljas från andra. Detta fick en snabb utveckling och redan under 1700-talet blev TM (Trademark) ett välkänt begrepp. Detta för att hålla isär olika näringsidkare från varandra. Det här utvecklades sedermera till en slags rättighet där såväl namn som produkt blev skyddade från plagiat.

Stor betydelse

Varumärkesstrategin skapas av en mängd olika komponenter. Allt som kan relateras till varumärket i fråga påverkar i längden samtidigt dess legitimitet och tillförlitlighet. Än en gång behöver med andra ord hänsyn tas till de som faktiskt använder produkterna alternativt tjänsterna som återspeglas i varumärket.

Ta till exempel Coca-Cola som ett exempel. Ett av världens största varumärken med cirka 2 miljarder sålda flaskor varje dag. Även de som inte konsumerar varan känner till den mycket väl. Addera till detta alla de känslor, tankar och reflektioner som återspeglas i varumärket. De flesta människor kan förmodligen på något sätt relatera till Coca-Cola. Det är också samtidigt det första vi kommer att tänka på när vi hör begreppet läsk, så kallad top of mind. Hur det blev så kan förhålla sig på ett varierande sätt men det är precis som att hamburgare får oss att tänka på McDonalds eller IKEA när det pratas om möbler. Ett varumärke kan påverkas av en mängd faktorer. Däribland namn, förpackning, pris, reklam, adress, personal etc.

Det finns även mer medvetna konsumenter där hänsyn även tas till miljöpåverkan, samarbetspartners, etik och rättvisehantering. Det är sådant som i de ljusa stunderna oftast glöms bort men som döljer sig under ytan. Samtidigt kan i längden företag inte blunda för dessa faktorer eftersom det förr eller senare visar sig i deras arbetsprocess.

Det är i relationen med andra som människan fungerar på bästa sätt. Detsamma gäller för varumärken där coworking med fördel kan användas. Här kan idéer utbytas och oväntade influenser uppstå. Det är också just sådant som i längden skapar ett starkt varumärke som fungerar över en längre tid. Samarbete är grunden till att mänskligheten överhuvudtaget kunnat hålla sig flytande. Det är lika aktuellt idag som för 150.000 år sedan. Idag genomförs detta i en lite moderna tappning men baserat på samma premisser som tidigare. Till skillnad från tidigare kan det numera också gälla på kundens villkor med öppna ytor, bra service, stort socialt nätverk samt delandet av ytor med andra företag.