Vikten av ett eget varumärke

Ordet ”varumärke” kopplas ofta ihop med företagsnamn eller något slags symbol, men det är mycket mer än så. Att ha ett eget, specifikt och tydligt varumärke blir allt viktigare för företag. Det gäller allt från att skapa en digital profil med färger och typsnitt till att hitta sin egen röst. Det är nämligen så att du och ditt varumärke vinner på att kunna kopplas ihop med något speciellt.

Tänk dig att du följer en person eller ett företag på sociala medier och de ständigt använder sig av en färg och ett typsnitt, eller en emoji. Om du ser det tillräckligt många gånger, så kommer du alltid koppla samman dessa saker med just det företaget. Det är vad ett riktigt bra varumärke är. Det gör företaget och personen/personerna bakom det minnesvärda, så att det hänger kvar. När du sedan sitter på ett café med kompisarna och får ett meddelande som innehåller just den emojin, kommer du att tänka på det där företaget du följer på Instagram.

Så hur skapar man ett varumärke? Det är jobbigt och tidskrävande, men definitivt värt det. Ett första steg kan vara att skapa en logotyp eller grafisk profil, och det bästa är att låta en varumärkesbyrå fixa varumärket åt en. På så sätt blir det professionellt gjort och du får en färdig logga utan att behöva lära dig något om grafisk design.

Sedan behöver du en röst. Vissa företag använder humor som sin röst, andra väljer att beröra och inspirera. Vissa provocerar mer än något annat, och andra fokuserar på så kallad storytelling. Det handlar om det visuella och om tankarna man väcker, det handlar om färger, grafer, ordval och typsnitt. Det är viktigt att varumärket speglar dig som person, så att du inte behöver låtsas vara någon du inte är. Lyssna inåt, följ ditt hjärta. Välj dina favoritfärger, berätta dina historier, få folk att skratta om du är en rolig person.

Skaffa en plattform som effektiviserar bolaget

Vikten av effektivitet och organisering har aldrig varit viktigare än idag. En rörig och oorganiserad process gör det svårt att hantera av avtal, marknadsföring och varumärken rätt. Varje framgångsrikt bolag vet därför att effektiv organisering och planering är nyckeln till lönsamma varumärken. Om ditt varumärke inte är lönsamt kan det vara dags att gå till roten av problemet och börja effektivisera din organisering – speciellt om ditt bolag är beroende av olika avdelningar, processer, system och en stor personal. Några smarta lösningar som ökar effektiviteten är följande:

  • Granska dina nuvarande processer.
  • Använd standardiserade mallar för avtal.
  • Automatisera för att slippa hålla reda på komplicerade uppgifter.
  • Modernisera och effektivisera regelbundet.

Läs vidare om hur du implementerar ovanstående lösningar!

Använd digitala plattformar och verktyg

Utan enhetliga processer för att hantera rutinuppgifter och kvalitetskontroll blir det svårt att skapa lönsamma varumärken. Lyckligtvis finns det digitala plattformar som hjälper dig att effektivisera bolagets processer, såsom deadlines och skulder. Avtalsplattformen Precisely betraktas som en innovativ form av avtalshantering för framtidens bolag som automatiserar och minimerar uppgifter. Det här är knappast förvånande med tanke på alla dess fördelar, vilka är:

  • Sparar tid. Automatiska och lättanvända mallar gör att du kan lägga mer tid på att skapa värde. Vidare är mallar med ett standardiserat format och språk ett effektivt sätt att undvika missförstånd och fel. Ett litet fel kan nämligen leda till en minskad förståelse för avtalet och i värsta fall till juridiska konsekvenser. Att använda mallar med ett korrekt och lättförståeligt språk utan svåra termer gör dem användarvänliga.
  • Minimerar risker. Plattformen tilldelar dokument automatiskt till rätt individ vid rätt tidpunkt.
  • Effektiviserar processen. All förhandling, kommunikation, e-signering och förändringar sker på ett och samma ställe.
  • Strukturerar arbetsflödet – Att ha hela arbetsflödet på samma ställe förenklar mer än någonsin avtalsprocessen, inte minst underlättar det arkivering och bevakning.
  • Säkra framtiden – Tack vare molntjänster behöver du aldrig vara orolig för att förlora viktiga avtal och på detta sätt skada varumärkets anseende. Hos Precisely har du åtkomst till alla avtal tillgängliga i molnet.